مهاجرت آمریکائیان در داخل آمریکا

Social & Cultural

فرهنگی و اجتماعی

ده شهر اول برای مهاجرت در داخل آمریکا

هر ساله میلیونها نفر در داخل آمریکا به خاطر شرایطی مانند : اقتصاد ، بازار کار ، تحصیلات ، شرایط آب و هوائی و قیمت مسکن مجبور میشوند که از شهرهای خود کوچ کرده و نقل مکان کنند. در سالهای گذشته بسیاری از آمریکائیان به شهر های بزرگ کوچ میکردند ، ولی در سالهای اخیر این رویه تغییر کرده است و شهرهای ارزانتر و کوچک انتخاب اکثر آمریکائیان شده است. از جمله دلایل این کوچ به شهرهای کوچک قیمت پائین مسکن و اجاره بها است، بسیاری از آمریکائیان قادر نیستند در شهر های اصلی و بزرگ خانه بخرند و یا اجاره کنند. در ادمه لیست ۱٠ شهر که بالاترین کوچ در آمریکا به آنها صورت میگیردرا همراه با متوسط قیمت مسکن را به نقل از نشریه فوربس Forbes ببینید:

10. Portland, Oregon
Median Home Price: $416,300
Unemployment Rate: 4.6%

9. Raleigh, North Carolina
Median Home Price: $297,200
Unemployment Rate: 4.6%

8. Nashville, Tennessee
Median Home Price: $315,000
Unemployment Rate: 3.2%

7. Orlando, Florida
Median Home Price: $262,400
Unemployment Rate: 4.3%

6. Las Vegas, Nevada
Median Home Price: $260,000
Unemployment Rate: 6.0%

5. Austin, Texas
Median Home Price: $399,000
Unemployment Rate: 3.1%

4. San Antonio, Texas
Median Home Price: $275,000
Unemployment Rate: 3.7%

3. Charlotte, North Carolina
Median Home Price: $257,500
Unemployment Rate: 5.1%

2. Jacksonville, Florida
Median Home Price: $272,400
Unemployment Rate: 4.4%

1. Tampa, Florida
Median Home Price: $230,000
Unemployment Rate: 4.4%

  • Share This Story

about author

Comments (0)

Leave a comment

Post Comment