Social & Cultural

فرهنگی و اجتماعی

اگر در آمریکا زندگی میکنید حتما میدانید که بر خلاف دیگر کشورها و فرهنگهای جهان اکثرویتر و ویترسهای رستورانها در این کشور حقوق نمیگیرند و یا اگر حقوق میگیرند بسیار اندک است، درآمد این افراد از انعام یا تیپ است که مشتری بعد از سرویس گرفتن به آنها میدهد. این انعام بسته به نحوه سرویس و اخلاق و رفتار گارسون فرق میکند، اصولا گارسونها سعی میکنند که بسیار خوش برخورد باشند و با مشتری با روی باز و مهربانی برخورد کنند. بسیاری از کسانیکه از اروپا و یا حتی ایران به آمریکا می آیند با نحوه و مقدار انعام آشنایی ندارند و در بسیاری موارد بعد از سرو غذا فقط با گذاشتن یک و یا 2 دلار فکر میکنند که این مبلغ کافی است، در حالیکه گارسونی که به شما سرویس عالی داده است بعد از دیندن این مبلغ بسیار ناراحت و عصبی میشود و فکر میکند که شایدش سرویسش مورد پسند مشتری نبوده است، در مواقعی نیز مدیر رستوران با دیدن این مبلغ ناچیز انعام ممکن است که گارسون را سرزنش کرده و از او بخواهد که سرویش را بهتر کند.

چه مقدار انعام کافی است؟
-در آمریکا رسم بر این است که مشتری در زمان پرداخت صورتحساب درصدی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد را به عنوان انعام به گارسون مربوطه بپردازد، این درصد نشاندهنده نوع سرویس و رضایت مشتری است ۱۵درصد یعنی سرویس معمولی ، ۱۸درصد سرویس خوب ، ۲٠ درصد سرویس عالی و ۲۵ درصد فوق العاده. اگر از ایران به تازگی به آمریکا آمده اید لطفا این مورد را رعایت کنید و انعام را فراموش نکنید.
در بعضی سرویس های دیگر نیز دادن انعام رایج است مانند ولت پارکینگ که اتومبیل شما را پارک می کنند، کارواش و یا کسانی که در هتل ها چمدان های شما را به اطاقتان می آورند
آیا انعام داده شده همه به گارسون داده میشود؟
-بله تمام این مبلغ به گارسونها داده میشود که در بعضی مکانها آنها این مبلغ را با خدمتکاران رستوران یا همان باس بوی تقسیم میکند و اگر بارتندری در کار باشد او نیز سهمی از این مبلغ را دریافت میکند. مواردی نیز دیده شده است که صاحب رستوران انعام داده شده را برای خود برمیدارد که این کار بسیار غیر منصفانه است و این نوع رستورانها مدت زیادی در بیزنس نخواهند ماند.
در یک مطالعه که اخیرا صورت گرفته است نتیجه گیری شده است که نوع انعام دادن در مورد مردم آمریکا نیز متفاوت است، بعضی گروههای جمعیتی انعام بیشتر و بعضی انعام کمتری میدهند. به تصویر ضمیمه شده در این مطلب توجه نمایید.
آمریکا کشوری است که رسم انعام دادن بیش از همه فرهنگ ها در آن رواج دارد. به گزارش سایت گردشگری تریپ ادوایزر آمریکایی ها معمولاً سخاوتمندترین انعام دهندگان محسوب می شوند. ۶٠ درصد آمریکایی ها می گویند که همیشه در روزهای تعطیل به کارکنان کافه ها و رستوران ها یا خدمتکاران خانگی انعام می دهند. این رقم برای آلمانی ها ۴۹ درصد، برای برزیلی ها ۳۳ درصد، برای اسپانیایی ها ۳٠ درصد، برای روس ها ۲۸ درصد، برای بریتانیایی ها ۲۶ درصد، برای فرانسوی ها ۱۵ درصد، و برای ایتالیایی ها ۱۱ درصد است.
در مجموع، آمریکایی ها سالانه ۴٠ میلیارد دلار، یعنی دو برابر بودجه ناسا، انعام می دهند و بنابرین عنوان «پایتخت جهانی انعام» به راستی برازنده آنها است. در این میان، بیشترین انعام ها به کارکنان کلوپ های استریپ تیز می رسد. این زنها معمولاً بیش از ۲۵ دلار در ساعت انعام دریافت می کنند. پیشخدمت های کافه ها و رستوران ها، زن و مرد، هم وضع شان از این نظر بد نیست: دوسوم کل درآمد آنها از بابت انعامی است که از مشتریان می گیرند. در مقابل، کارکنان فروشگاه های غذای حاضری (فست فودها) و خدمتکاران خانگی کمترین انعام را دریافت می کنند. انعام دریافتی آنها کمتر از هفت درصد کل درآمدشان را تشکیل می دهد. مردان و زنان معمولاً به اندازه هم انعام می دهند، جز در مورد پرستاران بچه ها: مردان به طور میانگین هربار دو دلار به پرستاران بچه ها انعام می دهند; این میانگین در مورد زنان صفر است.

  • Share This Story

about author

Comments (0)

Leave a comment

Post Comment