تعداد تقاضای ویزای کاری H-1B ایالات متحده برای سال ۲۰۲۳ به سقف 65 هزار

ویزای H-1B یک ویزای غیر مهاجرتی است که به شرکت های آمریکایی اجازه می دهد کارگران خارجی را در مشاغل تخصصی که نیاز به تخصص تئوریک یا فنی دارند، استخدام کنند.

آژانس فدرال خدمات مهاجرت این کشور روز سه شنبه اعلام کرد که ایالات متحده تعداد کافی درخواست لازم برای رسیدن به سقف 65 هزار ویزای H1-B تعیین شده توسط کنگره برای سال مالی 2023 را دریافت کرده است.

ویزای H-1B یک ویزای غیر مهاجرتی است که به شرکت های آمریکایی اجازه می دهد تا کارگران خارجی را در مشاغل تخصصی که نیاز به تخصص تئوریک یا فنی دارند، استخدام کنند.

شرکت‌های فناوری به استخدام هزاران کارمند با قرارداد سالانه از کشورهایی مانند هند و چین وابسته هستند.

برنامه ویزای H-1B پرطرفدارترین ویزای کاری در بین متخصصان خارجی از جمله هندی ها است.

در همین حال، آژانس فدرال به پذیرش و رسیدگی به دادخواست هایی که از سقف تعداد تعیین شده معاف هستند، ادامه خواهد داد.

در این بیانیه آمده: “دادخواست‌های ثبت‌شده برای کارگران فعلی دارای H-1B که قبلاً در تعداد مجاز سقف تعیین شده، محاسبه شده‌اند، از سقف H-1B سال مالی 2023 مستثنی هستند.

با این حال، USCIS به پذیرش و رسیدگی به دادخواست های ثبت شده برای تمدید مدت زمانی که یک کارگر که در حال حاضر دارای ویزای H-1B است و می‌خواهد در ایالات متحده بماند، شرایط استخدام برای کارگران دارای این نوع ویزا را تغییر خواهد داد و به این کارگران اجازه می‌دهد تا کارفرمایان خود را تغییر دهند. همچنین به کارگرانی که در حال حاضر دارای ویزای H-1B هستند، اجازه داده می‌شود تا به طور همزمان در موقعیت های مجاز دیگر، کار کنند.

  • Comments are closed.