پرتیراژترین نشریه فارسی زبان در آمریکا با تیراژ تائید شده

پخش رایگان در لس آنجلس و حومه، این نشریه بعد از توزیع در فروشگاه در این وب سایت آپ دیت می‌شود

 Persian Weekly Magazine