کدام شهر کالیفرنیا، سریع‌ترین رشد را دارد؟

San Francisco

به گزارش مجله هفته بازار و به نقل از وب سایت sfgate؛ طبق داده‌های سرشماری ایالات متحده، شهر دوبلین در دهه گذشته شاهد رونق جمعیت بوده به طوری که اکنون سریع‌ترین رشد در بین شهرهای کالیفرنیا را دارد.

این شهر در خلیج شرقی، بین سال‌های 2010 تا 2020 بیش از 58 درصد افزایش جمعیت داشته و از 46 هزار نفر به حدود 73 هزار نفر رسیده است. برای اینکه بهتر مقایسه کنیم، باید بدانیم که جمعیت سانفرانسیسکو طی آن سال ها تنها 8 درصد افزایش داشته است. جمعیت دوبلین از سال 2020 تا 2021 نسبتاً ثابت ماند، در حالی که جمعیت شهرهای دیگر منطقه خلیج سان فرانسیسکو به دلیل همه‌گیری کوید 19، کاهش یافت.

به گزارش سان فرانسیسکو کرونیکل، این رشد، دوبلین را به سریع ترین شهر در حال رشد در کالیفرنیا و دوازدهمین شهر با جمعیت 50 هزار یا بیشتر در ایالات متحده تبدیل می کند.

پس از دوبلین، در منطقه خلیج سان فرانسیسکو، بالاترین رشد جمعیت بین سال‌های 2010 تا 2020، متعلق به برنت‌وود بود که 25 درصد افزایش داشت.

وب سایت کرونیکل، رشد دوبلین را تا حدی با میزان خانه‌های جدید این شهر در دهه گذشته مرتبط می‌داند. طبق داده های سرشماری، این شهر به ازای هر 10 هزار نفر از سال 2010 تا 2020، تعداد واحدهای مسکونی بیشتری نسبت به هر شهر دیگری در منطقه خلیج سان فرانسیسکو داشته است.

داده ها همچنین نشان می دهد که بیشتر رشد جمعیت دوبلین از جمعیت آسیایی آن بوده است. در سال 2021، 53 درصد از جمعیت دوبلین، آسیایی بودند، در مقایسه با 27 درصد در سال 2010. این تغییر اکنون دوبلین را به یک جامعه با اکثریت آسیایی تبدیل کرده است.

  • Comments are closed.
  • تبلیغات (ردیفی)

    اینجا تبلیغ کنید